Mozgostroje hibernujú

Myslím, že dospel čas nato posunúť Mozgostroje do ďalšej fázy ich cesty za ovládnutím sveta. V nasledujúcich mesiacoch sa budem venovať príprave vedeckého blogu v angličtine. Hlavným zlomovým bodom pre moje rozhodnutie sa stala nespokojnosť s WordPressom. V príspevkoch potrebujem Latex. Takisto chcem vkladať krátke programy a príkazy v programovacom jazyku a takisto výstupy príkazového riadku a grafického rozhrania. Ako ste videli v niektorých príspevkoch s WordPressom sa to všetko dá avšak je to relatívne nemotórne a ťažkopádne. Lepšie riešenia existujú. Nedávno som objavil Ipython notebook, čo je formát umožňujúci zaznamenať programovaciu session. Notebooky umožňujú kombinovať latex, kód a text. Automaticky embedujú grafické výstupy a to vrátane interaktívnej grafiky. Príklady Notebookov nájdete tu. Pre účely blogu možno Notebooky exportovať ako html. WordPress neumožňuje importovať html, aspoň nie bez toho aby som si zaplatil webhosting. To aj spravím, ale keď už budem mať server tak si vyberiem aj engine cez ktorý blog poženiem a WordPress to nebude.

Tým sa naskytá aj otázka či zachraňovať a presťahovať súčasné Mozgostroje. Myslím, že najjednoduchšie bude začať nový blog. Viaceré príspevky zo slovenských Mozgostrojov chcem preložiť aby si ich napr. aj Jerry Fodor alebo Alex Rosenberg mohli prečítať 🙂 Iné príspevky chcem prepracovať a doplniť.

Čo sa stane so slovenskými Mozgostrojmi? V tom nemám ešte celkom jasno. Ako posledné dva mesiace blogovej aktivity ukázali, rozhodne sa im dostane menej mojej pozornosti. Predpokladám, že nevyhynú úplne. Viem si napríklad predstaviť, že recenzie starších kníh budem pridávať sem, keďže pre anglofónny vedecký svet sú nezaujímavé.

Anglický blog by mohol začať bežať niekedy začiatkom budúceho roka. Všetci československí čitatelia sú samozrejme vítaní aj na novom blogu. Keď bude spustený postnem link aj sem.

Reklamy