Lewandowsky vs. klímaskeptická blogosféra

Meno Stephana Lewandowskeho padlo už na tomto blogu v súvislosti s jeho knihou o kognitívnom modelovaní, ktorej recenzia sa tu neskôr objaví. Lewandowsky okrem matematického modelovania pamäte a kategorizácie má aj bočný záujem vo výskume konšpiračného myslenia a kognitívnych mechanizmov, ktoré podmieňujú šírenie bludov a klamov. Minulý rok mu vyšiel článok, ktorý zhŕňa všetky dôležité poznatky (Lewandowsky et al., 2012). Tento rok práve vyšiel paper študujúci popieračov klimatických zmien a ich mémplex. V situácii, keď popieranie klimatických zmien a ďalšie mýty nedostanú v akademickej tlači žiadne miesto poskytujú blogy dobré útočisko. Klímaskeptické blogy ako http://wattsupwiththat.com alebo http://climateaudit.org fungujú ako ideologické getá, kde môžu čitatelia načerpať argumenty v prospech svojho mýtu.

Lewandowsky et al. (2013a) vytvorili krátky internetový dotazník pre klímaskeptikov. Tento bol zavesený na šiestych proklíma blogoch (klímaskeptické blogy boli oslovené ale odmietli sa podielať). Celkovo ho v priebehu dvoch mesiacov vyplnilo ca. 1500 užívateľov. Lewandowsky et al. sa okrem klimatologických názorov a konšpiračného myslenia sústredili na ďalšie konštrukty. Zaujímalo ich či dotyční myslia vo všeobecnosti protivedecky a aký je súvis s podporov laissez-faire voľnotrhových názorov. Na jednej strane je možné že títo ľudia sú celkovo poverčivi a skepsa ohľadom klímy je len jedna tehlička v ich komplexom scenári celosvetovej konšpirácie. Na druhej strane títo ľudia môžu len oportunisticky hájiť svoje ekonomické záujmy. Napríklad tabakové spoločnosti a fanúšikovia tabaku v 80. rokoch odmietali výsledky vedeckých analýz ukazujúcich súvis medzi fajčením tabaku, rakovinou a ďalšími ochoreniami. Samozrejme dotyční musia nejak vysvetliť ako sa nezávislé vedecké tímy dopracovali k rovnakým nesprávnym výsledkom. Najjednoduchšie je vytvoriť si konšpiračnú teóriu, kde práca vedcov je koordinovaná nejakou tajnou organizáciou v pozadí. Ďalším častým argumentom na obhajobu ekonomických záujmov je odvolanie sa na princípy laissez-faire trhového hospodárstva. Inak povedané regulácia konzumácie tabaku je apriori zlá, lebo ako každá regulácia obmedzuje slobodu ľudí.

Klimatická politika stojí v centre silných ekonomických a mocenských záujmov. Mnohí v USA hlavne pravicovo zmýšľajúci ľudia, tak odmietajú vedecké závery. Obidva argumenty z tabakového scenára možno znovu aplikovať. Konvergenciu vedcov k rovnakým záverom treba vysvetliť. Najskôr bude dôsledkom nejakej konšpirácie. Podobne politický zákrok proti otepľovaniu bude vyžadovať nejakú formu regulácie, čim je ohrozená sloboda rozhodovania aktérov na trhu.

Vyššie sú znázornené korelácie medzi jednotlivými konštruktmi. Autori podrobnejšie analyzovali súvislosti medzi konštruktmi pomocou štrukturálnych rovníc. Výsledky ukázali že klíma skeptici systematicky odmietajú vedu a oddávajú sa konšpiračnému mysleniu. Podpora voľného trhu silne súvisí s klímaskepsou a trochu menej s protivedeckým myslením. Posledné zistenie je zaujímavé, keďže pri protivedeckom myslení sa pýtali aj či HIV spôsobuje AIDS, kde ekonomické záujmy nie sú evidentné.

Nechcem sa tu zaoberať výsledkami štúdie. Internetoví diskutéri sú stelesnené stereotypy. Stačí vidieť názory jedného, hneď poznáte názory celého ich geta a žiadny veľký výskum nie je potrebný. Sranda nastala dva mesiace po publikovaní manuskriptu štúdie, keď si ju všimli klímaskeptické blogy a začali ju dekonštruovať. Autori zbadali v situácii príležitosť a celý vývoj pomocou Googlu a ďalších nástrojov ako Alexa  podrobne monitorovali. Vskutku autori zakrátko identifikovali viacero mýtov, ktoré sa o ich štúdii začali internetom šíriť. Klímaskeptici napríklad videli štúdiu ako konšpiráciu pro-klíma diskutérov, ktorí systematicky hromadne vypĺňali dotazník, aby v následných analýzach vykreslili klímaskeptikov ako magorov. Ďalší popierali, že autori kontaktovali s dotazníkom skeptické blogy, že dáta zo štúdie boli prezentované (na konferencii) už predtým ako bol ich zber možný – a teda vyfabrikované. Keďže poradie otázok bolo náhodne generované ozvalo sa aj podozrenie, že skeptické blogy dostali iný dotazník. Objavili sa aj bizarnejšie teórie. Napríklad Lewandowského univerzitný profil bol v jeden deň z určitých krajín neprístupný, čo niektorí diskutéri vzali osobne ako cenzúru ich IP adresy vedením austrálskej univerzity. Ďalší diskutér však hneď kontroval: “Watch, they may unblock you just so they can say you are paranoid, hyper-sensitive, were never really blocked” a ďalší “If it’s true they are selectively blocking, I have to begrudgingly respect the skill with which they are playing this audience: there is no way for anyone to complain without matching the stereotypical conspiracist of the study!”.

Nakoniec sa objavili aj názory, že publikácia štúdie Lewandowského et al. (2013a) bola len návnadou, aby vyprovokovali skeptikov na reakcie, ktoré sú pravým cieľom štúdie. Zdá sa že Lewandosky et al. to zobrali s humorom a na túto konšpiračnú hru pristúpili. Ich štúdia o reakciách blogosféry na ich prvú štúdiu vyšla vo Frontiers (Lewandosky et al., 2013b) a je tohtoročným horúcim kandidátom na Ig Nobelovu cenu.

P.S. zdá sa, že Frontiers si nie je tak celkom istý finálnou verziou poslednej štúdie a pdf bol dočasne stiahnutý z webu. Nepochybne ide len o ďalšiu snahu NWO vyprovokovať konšpiračnú reakciu klímaskeptikov a tak sa môžeme tešiť na pokračovanie tejto ságy.

Lewandowsky, S., Ecker, U. K., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106-131.
Reklamy