Geopolitický dopad Zombie


Toto je posledný článok o Zombie. V ňom sa chcem venovať Dreznerovým (2010, 2011) analýzam vývoja medzinárodných vzťahov, ak by došlo k útoku Zombie. Viaceré teoretické pozície sa snažia ozrejmiť fungovanie medzinárodných vzťahov. Zároveň tvoria odlišné predpovede budúceho vývoja. Čiastočne tak umožňujú dospieť k normatívnym záverom – odporúčajú aké konanie je z pohľadu záujmov konkrétneho aktéra najvýhodnejšie. Drezner (2010) rozoberá tri hlavné pozície a ich predpovede geopolitického vývoja v prípade Zombie apokalypsy. V rámci každej pozície by pritom bolo možné identifikovať viaceré rozličné podprúdy. V tejto analýze sa však sústredíme na ich hrubé spoločné črty.

Liberalizmus

Liberáli tvrdia, že kooperácia medzi ľudmi a teda aj národmi a štátmi je win-win situácia. Každý z kooperácie profituje. Preto sa oplatí kooperovať, čoho historickým dôsledkom je nástup globalizácie, kapitalizmu a voľného trhového hospodárstva.  Zombie nie sú ochotní/schopní kooperácie a preto tvoria hrozbu pre liberálnu spoločnosť. Paradoxne práve niektoré politické stratégie tradične obhajované liberálmi ako otvorené hranice a ochrana súkromného vlastníctva (napr. súkromných cintorínov) môže urýchliť šírenie zombie epidémie. Liberáli predpovedajú, že sa ľudia zoči-voči zombie spoja a vytvoria organizáciu, ktorej úlohou bude potlačenie zombie hrozby. Túto úlohu by mohla prevziať napríklad OSN, ktorá by bola zrejme premenovaná na Organizácia Spojených Živých Národov. V rámci humanitárnych misii by tak OSN poskytovala mandát na intervenčné misie snažiace sa o potlačenie zombie hrozby vo “failed states” – v regiónoch, kde si miestna vláda s touto hrozbou nevie poradiť. To by bol najskôr prípad chudobných afrických štátov. Liberáli by zrejme uznali, že toto riešenie nebude optimálne a niektoré regióny budú stratené a v iných regiónoch povedie k trvalému konfliktu. Väčšina štátov sa však podarí ochrániť pred zombie epidémiou a vo vyspelom svete sa hrozba obmedzí na zopár zriedkavých zásahov v okolí cintorínov a v pivniciach notorických nekrofilov.

Neokonzervatizmus

Neoconi majú v rozdelení sveta jasno. Svet sa delí na spojencov a na os zla. Môžete si tipnúť kam sa asi zaradia zombie. Zlo musí byť zničené. Neoconi navrhujú pohotovú a drvivú vojnovú intervenciu proti zombie. Jej cieľom je vyhubiť túto hrozbu do posledného zombie. Neokonzervatívna politika je konzistentná s epidemiologickým modelom Munza a kolegov, ktorý som predstavil v predchádzajúcom príspevku. Munz et al. ukázali, že len rýchla, pohotová a drvivá intervencia môže byť úspešná. Na druhej strane neokonzervativci môžu veľmi pohotovo lokalizovať niektorých (živých) diktátorov a autoritárske vlády na osy nemŕtveho zla (“axis of evil dead”). Koniec koncov zombie sú najskôr len biochemickou zbraňou vyvinutou týmito diktátormi. To môže viesť k rozšírenému konfliktu medzi ľuďmi a ľudskými národmi.

Realizmus

Realisti popierajú, že cieľom ľudí je kooperovať alebo, že svet sa delí na apriori zlých a dobrých. Podľa realistov medzinárodnú politiku určuje moc a túžba po moci. V tomto aspekte sa ani zombie nelíšia od ľudí (moc = viac čerstvých mozgov k večeri). Mocné štáty sa môžu pokúsiť využiť zombie ako biologickú zbraň alebo ako zámienku pre “mierotvorné” misie v štátoch zamorenými zombie, napríklad za účelom získania prístupu k nerastným surovinám. Podľa realistov by sa tak geopolitická štruktúra s nástupom zombie zásadne nezmenila.

Posúdenie relatívnej aplikovateľnosti jednotlivých teórii necháva Drezner na čitateľovi. Možno budúcnosť ukáže, ktorá teória bola bližšie k pravde.

Týmto sa dostávame k záveru cyklu článkov o zombie. Veda je najlepšou a vskutku jedinou metódou ako sa dopracovať k spoľahlivým poznatkom o fungovaní sveta. To platí aj v prípade zombie apokalypsy. Na rozdiel od upírov, duchov, lichov a iných návštevníkov zo záhrobia (ako dokladá hollywoodsky folklór) mierové spolunažívanie so zombie je nanajvýš nepravdepodobné. Zombie sú preto dôležitou hrozbou, ktorú sa neoplatí ignorovať. Ako ilustrovali články v tejto sérii, vedci sa touto hrozbou výdatne zaoberali a práve vďaka ním sme na zombie hrozbu dobre pripravení. Ježiš môže kľudne povstať druhýkrát.

Drezner, D. W. (2010). Night of the Living Wonks. Foreign Policy, 180, 34-38.
Drezner, D. W. (2011). Theories of international politics and zombies. Princeton University Press.
Reklamy